#

"xiaomi 12s" - Xiaomi 12S, 12S Pro ra mắt với chip Snapdragon 8+ Gen 1, camera Leica, giá rẻ ăn đứt Galaxy S22