#

"xe tự chế" - Thanh niên Trà Vinh gây sốt với xe điện tự chế, chạy với tốc độ 85 km/h