#

"xe điện vinfast" - VINFAST THAM GIA TUYÊN BỐ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG KHÔNG PHÁT THẢI