#

"xách tay." - Đừng mua Galaxy Note 8 xách tay lúc này, vì có thể bị Samsung khoá máy