#

"x7 field edition" - Các Bài viết về x7 field edition

Markforged ra mắt “siêu phẩm” máy in 3D: Metal X Gen 2, X7 Field Edition và phần mềm Next Day Metal

Markforged ra mắt “siêu phẩm” máy in 3D: Metal X Gen 2, X7 Field Edition và phần mềm Next Day Metal

(Techz.vn) Cải tiến về cả máy in và phần mềm với khái niệm "The Digital Forge" giúp cho các nhà sản xuất vượt qua các thử thách nhanh chóng và dễ dàng hơn trước đây.