#

"x-hub" - Các Bài viết về x-hub

HP ra mắt Trung tâm Trải nghiệm (X-Hub) tại Đông Nam Á

HP ra mắt Trung tâm Trải nghiệm (X-Hub) tại Đông Nam Á

(Techz.vn) Trung tâm Trải nghiệm HP Experience Hub (X-Hub) tại Malaysia là bước tiến quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ thống thương mại đa kênh hiện đại của HP, nhằm mang đến các trải nghiệm siêu cá nhân và liền mạch cho người tiêu dùng trong kỷ nguyên làm việc và giải trí kết hợp.