#

"wave." - Thanh niên Việt nài Honda Wave phượt xuyên thế giới đang ở đâu sau 4 tháng?