#

"volkswagen golf" - Độc lạ mẫu xe mới của Volkswagen: Động cơ mạnh nhất lịch sử, vừa ra mắt đã 'sốt sình sịch'