"với" - Phân biệt 1080i với 1080p

Phân biệt 1080i với 1080p

11 năm trước
Những thông số 1080p hay 1080i ngày nay gắn liền với cách gọi về độ phân giải hình ảnh chất lượng cao cho phim HD