#

"vóc dáng ngân 98" - Ngân 98 liên tục chửi bới CĐM khi livestream nói về chuyện giường chiếu, vóc dáng thật gây ngỡ ngàng