#

"vợ hồ hoài anh" - Lưu Hương Giang đăng đàn đầy suy tư, bình thản đón nhận khó khăn