#

"vợ hai vân quang long xin lỗi" - Bạn bè Vân Quang Long phẫn nộ, chửi bới vợ hai cố ca sĩ xin lỗi giả tạo, hé lộ điều không ai ngờ tới