"võ chu" - Việt Nam thuộc triều đại nào ở thời kỳ Võ Tắc Thiên? Tên gọi và tình hình nước ta khi đó thế nào?

Việt Nam thuộc triều đại nào ở thời kỳ Võ Tắc Thiên? Tên gọi và tình hình nước ta khi đó thế nào?

3 tháng trước
Khi Trung Quốc đang ở thời nhà Đường, Việt Nam thuộc triều đại nào? Lúc Võ Tắc Thiên lên ngôi, cai trị Trung Hoa, nước ta đang như thế nào?