#

"vnnic" - Các Bài viết về vnnic

VNNIC tổ chức Hội nghị VNIX-NOG 2021 và khai trương nền tảng VNIX Marketplace

VNNIC tổ chức Hội nghị VNIX-NOG 2021 và khai trương nền tảng VNIX Marketplace

(Techz.vn) Tiếp nối các hoạt động thường niên nhằm phát triển cộng đồng chuyên gia Internet tại Việt Nam, ngày 28-29/9/2021, VNNIC tổ chức Hội nghị thành viên kết nối Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX-NOG 2021).