#

"VNG" - Thử thách nhân phẩm thành công: Đã có game thủ trúng iPhone 14 từ VLTK!