"v.league" - Chuyển nhượng V.League 22/6: Hà Nội FC ký hợp đồng với ngôi sao ĐT Việt Nam; Đình Bắc có bến đỗ mới

Chuyển nhượng V.League 22/6: Hà Nội FC ký hợp đồng với ngôi sao ĐT Việt Nam; Đình Bắc có bến đỗ mới

6 giờ trước
Chuyển nhượng V.League 22/6: Hà Nội FC ký hợp đồng với ngôi sao ĐT Việt Nam; Đình Bắc có bến đỗ mới; CLB CAHN có thể chia tay cả Patrik Lê Giang và Bùi Tiến Dũng.