#

"vivo y22s" - Nokia C31 vừa ra mắt đã giảm mạnh, chỉ còn từ 2,7 triệu cuối tháng 10/2022