#

"Vivo." - Điện thoại không cổng kết nối: Chiêu trò nhất thời hay tương lai của công nghiệp di động