#

"vision" - Các Bài viết về vision

Honda Việt Nam công bố Kết quả kinh doanh tháng 11/2020

Honda Việt Nam công bố Kết quả kinh doanh tháng 11/2020

(Techz.vn) Ngày 12 tháng 12 năm 2020 - Công ty Honda Việt Nam (HVN) thông báo doanh số bán lẻ mảng kinh doanh xe máy & ô tô trong tháng 11/2020. Kết quả được tổng hợp bởi Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm / Nhà Phân phối ô tô Honda giao cho khách hàng và theo ước tính của HVN.