#

"virus nipah gây phù não" - Các Bài viết về virus nipah gây phù não

Khoa học cảnh báo về Virus Nipah: Dịch bệnh ngày tận thế, gây chết người cao gấp 75 lần COVID-19

Khoa học cảnh báo về Virus Nipah: Dịch bệnh ngày tận thế, gây chết người cao gấp 75 lần COVID-19

(Techz.vn) Các nhà khoa học đang cảnh báo về sự nguy hiểm của virus Nipah gây phù não. Độc tính của virus Nipah cao tới nỗi nếu nó thực sự trở thành đại dịch, loài người có thể sẽ phải đối mặt với thảm họa tận thế thực sự.