#

"Vinhomes" - Các Bài viết về Vinhomes

Bất ngờ trước thương hiệu đắt nhất Việt Nam - Viettel, Vinhomes đều phải chào thua

Bất ngờ trước thương hiệu đắt nhất Việt Nam - Viettel, Vinhomes đều phải chào thua

(Techz.vn) Thương hiệu đắt nhất Việt Nam không phải tập đoàn công nghệ hay bất động sản mà thuộc về “cái tên” rất quen thuộc.