#

"vinhomes" - ViVi: Từ trợ lý ảo trên xe hơi đến quản gia ảo cho nhà thông minh