#

"vinh sử nguy kịch" - 'Vua nhạc sến' khó khăn khi bị bạo bệnh