#

"vinfast vf9" - VinFast tích hợp giải pháp kiểm soát tốc độ thông minh của HERE Technologies cho VF 8 và VF 9