#

"vinfast vf8" - VinFast bán được bao nhiêu ô tô điện trong tháng 12 vừa qua?