"vinfast fadil 2022" - VinFast Fadil 2022 chạy lướt có giá rẻ đến khó tin, nhiều khách Việt xuống tiền không cần suy nghĩ

VinFast Fadil 2022 chạy lướt có giá rẻ đến khó tin, nhiều khách Việt xuống tiền không cần suy nghĩ

1 năm trước
VinFast Fadil 2022 có giá khó tin trên sàn xe cũ khiến khách Việt xuống tiền không ngần ngại.