#

"villa 50 tỷ của quốc trường" - ‘Choáng’ với villa 50 tỷ mới ‘tậu’ của Quốc Trường