#

"vietcombank." - Các Bài viết về vietcombank.

Một ngân hàng trả lương tháng gần 100 triệu cho nhân viên

Một ngân hàng trả lương tháng gần 100 triệu cho nhân viên

(Techz.vn) Thu nhập bình quân của mỗi nhân viên VIB khoảng 23 triệu đồng, còn người nhận lương cao nhất đạt gấp 4 lần con số này.