"vietcombank." - Một ngân hàng trả lương tháng gần 100 triệu cho nhân viên

Một ngân hàng trả lương tháng gần 100 triệu cho nhân viên

5 năm trước
(Techz.vn) Thu nhập bình quân của mỗi nhân viên VIB khoảng 23 triệu đồng, còn người nhận lương cao nhất đạt gấp 4 lần con số này.