"việt nam thời tam quốc" - Việt Nam thuộc triều đại nào ở thời kỳ Tam Quốc? Tên gọi của nước ta giai đoạn đó là gì?

Việt Nam thuộc triều đại nào ở thời kỳ Tam Quốc? Tên gọi của nước ta giai đoạn đó là gì?

3 tháng trước
Trải qua hàng nghìn năm, lịch sử Việt Nam từng có rất nhiều biến động. Có bao giờ bạn thắc mắc, nước ta thuộc triều đại nào dưới thời Tam Quốc?