#

"việt hương" - Yêu vợ như Hoài Phương: Sẵn sàng lo cơm nước, chăm con thay Việt Hương, nói "Anh yêu em" mỗi tối