"video." - Tin vui: YouTube sẽ xóa tất cả chú thích xuất hiện trên video kể từ ngày 15/1/2019

Tin vui: YouTube sẽ xóa tất cả chú thích xuất hiện trên video kể từ ngày 15/1/2019

5 năm trước
(Techz.vn) Bắt đầu từ ngày 15/1/2019, YouTube sẽ xóa toàn bộ các chú thích dưới dạng ô văn bản và chắc chắn bạn sẽ không còn bị làm phiền khi xem video nữa.