#

"video." - Tin vui: YouTube sẽ xóa tất cả chú thích xuất hiện trên video kể từ ngày 15/1/2019