#

"vf e36" - VinFast chính thức hoạt động tại Bắc Mỹ và châu Âu, mở bán VF e35 và VF e36 vào tháng 3/2022