#

"vero" - Acer mở rộng danh mục sản phẩm thân thiện môi trường – Vero