"venice 2" - Sony ra mắt máy quay điện ảnh 8K BURANO, sản phẩm mới nhất thuộc dòng CineAlta

Sony ra mắt máy quay điện ảnh 8K BURANO, sản phẩm mới nhất thuộc dòng CineAlta

3 tháng trước
BURANO được thiết kế đặc biệt với sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng điện ảnh và độ cơ động tối đa.