"vệ sinh" - Phi hành gia bị tiêu chảy ngoài vũ trụ và bí mật 'bốc mùi' NASA chưa bao giờ kể cho nhân loại

Phi hành gia bị tiêu chảy ngoài vũ trụ và bí mật 'bốc mùi' NASA chưa bao giờ kể cho nhân loại

3 tháng trước
Ở môi trường ngoài Trái đất, các phi hành gia sẽ xử lý chất thải như thế nào? Bạn có biết, từng có phi hành gia gặp phải tình trạng bị tiêu chảy ở ngoài không gian.