"vạn xuân" - Không phải Vua Hùng, đây mới là vị vua đầu tiên của Việt Nam xưng đế, học giỏi Sử chưa chắc đã biết

Không phải Vua Hùng, đây mới là vị vua đầu tiên của Việt Nam xưng đế, học giỏi Sử chưa chắc đã biết

2 tháng trước
Không phải người đầu tiên thành lập nhà nước ở Việt Nam, nhưng người này mới chính là vị vua đầu tiên của nước ta xưng đế. Tuy chỉ cai trị trong 4 năm nhưng dấu ấn ông để lại vẫn vô cùng đậm nét.