"văn hậu" - Hồ Tấn Tài rút tập tiền USD ra mừng cưới Đoàn Văn Hậu – Doãn Hải My, bỏ phong bì bao nhiêu?

Hồ Tấn Tài rút tập tiền USD ra mừng cưới Đoàn Văn Hậu – Doãn Hải My, bỏ phong bì bao nhiêu?

3 tháng trước
Khoảnh khắc vợ chồng Hồ Tấn Tài cho tiền mừng cưới vào phong bì đã vô tình được ghi lại. Nam cầu thủ đã mừng cưới Văn Hậu – Hải My bao nhiêu?