#

"ước mơ giản dị" - Ước mơ giản dị của Lý Nhã Kỳ ít ai biết, trái ngược với tài sản hào môn tiền tỷ