#

"ưng hoàng phúc đỉnh cao" - Ưng Hoàng Phúc nghẹn ngào nhắc về thời điểm tuột dốc không phanh, thông báo tin vui sau 20 đi hát