#

"ứng hoàng phúc bị bệnh" - Ưng Hoàng Phúc nghẹn ngào nhắc về thời điểm tuột dốc không phanh, thông báo tin vui sau 20 đi hát