#

"ứng dụng xem tivi miễn phí" - Các Bài viết về ứng dụng xem tivi miễn phí

Vina TV - Ứng dụng xem tivi miễn phí bị xoá khỏi Google Play vì vi phạm bản quyền

Vina TV - Ứng dụng xem tivi miễn phí bị xoá khỏi Google Play vì vi phạm bản quyền

(Techz.vn) Do xâm phạm đến bản quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan chịu trách nhiệm sản xuất, biên tập, đại lý kênh….nên ứng dụng Vina TV đã bị gỡ khỏi Google Play.