#

"U19 Việt Nam" - Indonesia yêu cầu loại thẳng U19 Việt Nam và Thái Lan vì nghi dàn xếp tỷ số