#

"Twitter." - Các Bài viết về Twitter.

Những điều ít ai biết về chiếc điện thoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Những điều ít ai biết về chiếc điện thoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump

(Techz.vn) Ông Trump đang sử dụng điện thoại gì và có điều gì đặc biệt về nó?