#

"tv 8k" - Các Bài viết về tv 8k

Mặc dù giảm giá 1 tỷ đồng, mẫu TV này vẫn có giá hơn 1 tỷ

Mặc dù giảm giá 1 tỷ đồng, mẫu TV này vẫn có giá hơn 1 tỷ

(Techz.vn) Mặc dù đã giảm giá 1 tỷ đồng nhưng mẫu TV 8K của Samsung vẫn có giá 1,1 tỷ đồng.