#

"Tv" - Các Bài viết về Tv

Smartphone sẽ thay thế TV trong tương lai?

Smartphone sẽ thay thế TV trong tương lai?

(Techz.vn) Sự phát triển mạnh mẽ của smartphone với những tính năng vượt trội trong những năm gần đây chính là mối đe dọa với rất nhiều công cụ điện tử khác, điển hình trong đó là TV.