"tướng ba dương" - Vị tướng đầu tiên được truy thăng của Nam Bộ: Từ hảo hán giang hồ thành nhà chỉ huy quân sự nổi tiếng