#

"tuổi 31" - Ninh Dương Lan Ngọc thông báo ‘tin vui’ lớn sau thời gian dài mong chờ, khán giả đồng loạt chúc mừng