#

"tung." - Bỏ 500 triệu mua trăm bụi cây dại, hoa nhỏ li ti trồng khắp vườn nhà