#

"tuesday" - Đàm Thu Trang gây chú ý khi bất ngờ nhắc đến chuyện ‘Tuesday’ ngay trên bài đăng của Cường Đô-la