#

"tuchel" - Chuyển nhượng MU 8/9: Chelsea tiếp cận Ronaldo ngay sau khi sa thải Tuchel