#

"từ thiện vùng cao" - Ông Đoàn Ngọc Hải phải nhập viện khi đi từ thiện; tình hình sức khỏe gây lo lắng